Μουσική και παιδικός νους

Μουσική και παιδικός νους 

Η ακοή, η δεύτερη στατιστικά πιο βασική αίσθηση, μετά την όραση, της ανθρώπινης κατασκευής και ίσως η πιο βασική για την ψυχοσύνθεση και την εξελικτική πορεία του ανθρώπου. Μία αίσθηση η οποία χρόνο με το χρόνο (ειδικά στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας) βελτιώνεται και αναπτύσσεται με πραγματικά λογαριθμικούς ρυθμούς, αποτελεί και το βασικότερο στοιχείο εκπαίδευσης του ανθρώπινου νου.

Μέσα στον ήχο κρύβονται οι έννοιες της ισορροπίας, της προσέγγισης, της υπακοής, της αναζήτησης, της συγκέντρωσης κι ένα ολόκληρο πλήθος από αξιωματικές αρχές του χαρακτήρα μας. Ο παιδικός νους είναι το ποιο εύπλαστο εργαλείο της ουσιαστικής προόδου του παιδιού και ο βασικότερος τρόπος εκπαίδευσης του είναι η ίδια η μουσική. Δηλαδή η τέχνη και η επιστήμη που ερευνά και εκφράζει τα συναισθήματα του ανθρώπου με το συνδυασμό και τη πλοκή των ήχων.

Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που εμπεριέχονται στο άκουσμα ενός μουσικού έργου. Ο ρυθμός , η μελωδία και η αρμονική ακολουθία. Κάθε ένα από αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία για την εκπαιδευτική ικανότητα της μουσικής.

Αρχικά ο ρυθμός. Το πρωταρχικό και θεμελιώδες στοιχείο ενός μουσικού έργου. Ο νους εκπαιδεύεται στην κατανόηση της περιοδικότητας του tempo ενός κομματιού. Μαθαίνεις να προσμένεις με ακρίβεια χρόνου τον επόμενο τόνο, να συντονίζεσαι και να ανακαλύπτεις τη σταθερότητα της αναπνοής, των κτύπων της καρδιάς και της σχετικότητας του χρόνου. Η αρχή της ισορροπίας της επιμονής και υπομονής κρύβονται μέσα στον όρο του ρυθμού.

Η μελωδία. Αποτελεί την αρχική συνάρτηση της μελωδικής γραμμής που παρουσιάζεται με διάφορες ποικιλίες κατά τη διεξαγωγή ενός μουσικού έργου. Εδώ κρύβεται η αρχή της κίνησης της τακτοποίησης και της λογικής που ο παιδικός νους μπορεί να αντιληφθεί μετά από άσκηση. Κι όμως εξ αρχής οι αισθήσεις αντιλαμβάνονται και το υποσυνείδητο οδηγεί, εκπαιδεύει και εκπαιδεύεται. Οι ήχοι ταξινομούνται, οι κλίμακες δημιουργούνται, ο νους αρχίζει να ελέγχει και να κατανοεί τα γεωμετρικά σχήματα που κρύβονται στις συναρτήσεις των ήχων. Στο τέλος δέχεται ή απορρίπτει τη μελωδία αλλά αυτό μπορεί να το υποστηρίξει μέσα από ένα συμπέρασμα λογικών συλλογισμών.

Η αρμονική ακολουθία. Το τελευταίο και ποιο σύνθετο στοιχείο του πάζλ της σύνθεσης ενός μουσικού έργου. Μέσα από την αρμονική ακολουθία το μυαλό ερεθίζεται από ένα σωρό παραλλήλων μελωδικών ακολουθιών οι οποίες δημιουργούν ένα πολυδιάστατο σύμπαν αισθήσεων. Το παιδικό μυαλό αρχίζει να εκπαιδεύεται στην ανάλυση, στον πολυδιάστατο έλεγχο στη πρακτικότητα των νόμων και κανόνων και στη παράλληλη σκέψη. Η αρχή της εξέλιξης του παιδιού εμπεριέχεται στην ικανότητα του αυτή, μέσα από την αγνή σκέψη του να μπορεί να αντιλαμβάνεται την παράλληλη διεξαγωγή μελωδιών που εξελίσσονται ταυτόχρονα υπό την επιτήρηση αρμονικών κανόνων.

Όλα αυτά σε αρχική βάση και κατά συνέπεια πάρα πολλά στοιχεία που συνεπάγονται λογικά από τα παραπάνω, αποτελούν βάση στήριξης για την παιδεία και την ολοκλήρωση της σκέψης του παιδικού νου και της διαμόρφωσης των συναισθημάτων και της ψυχικής του γαλήνης. Φυσικά η ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική από τα αρχικά τους βήματα με τη μελέτη κάποιου οργάνου, σίγουρα βελτιώνει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο την αποτελεσματικότητα και τις δεξιοτεχνικές του ικανότητες. Μέσα από τη μελέτη αυτή γυμνάζονται πνεύμα -αισθήσεις - σώμα - ψυχή. Μέσα από αυτά τα στοιχεία γεννιούνται οι άρτιοι χαρακτήρες.

Επιμέλεια: Μ
αριάννα Λαγουμίδη